Garage Kontor Hobbyrum Kök

Rotavdrag

Du kan få rotavdrag för arbetskostnad. Material- och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till rotavdrag.

Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och som du bor i. Bostaden kan också vara en fritidsbostad, eller en bostad som du äger men som dina föräldrar bor i.

Du får däremot inte rotavdrag för att bygga ett helt nytt hus och inte heller för om- och tillbyggnad av nybyggda hus. Med nybyggt hus avses ett småhus som är befriat från fastighetsavgift, det vill säga de fem första åren.

Rot- och rutavdragets storlek

Skattereduktion för rotarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns.

Intyg för utnyttjat rotavdrag

Skatteverket erbjuder en e-tjänst där du som köpare kan se hur mycket preliminär rotavdrag du har utnyttjat under innevarande år. Det krävs att du har en e-legitimation för att du ska kunna använda e-tjänsten. Intyget kan du visa upp för den som ska utföra rotarbeten husarbeten åt dig.

Tänk på att intyget bara tar hänsyn till ärenden som kommit in till Skatteverket och där beslut har fattats innan intyget utfärdades. Intyget tar heller inte hänsyn till den skattereduktion som du fått som löneförmån av din arbetsgivare för rot- och rutarbeten.

Ingen bekräftelse på rotavdrag

Intyget är inte en bekräftelse på att ett visst arbete på en viss fastighet ger rätt till rotavdrag. Alla andra förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska kunna tillgodoräknas rotavdraget.

Villkor för att få avdrag

Du kan få sammanlagt 50 000 kronor i rotavdrag per år. Tänk på att avdraget är preliminärt. Det är först när din inkomstdeklaration för avdraget är beslutad som du får avdraget fastställt.

För att ha rätt till rotavdrag måste du till att börja med uppfylla följande grundvillkor:

* du har varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
* du har fyllt minst 18 år vid beskattningsårets utgång
* du har betalat för rotarbeten.

Källa: Skatterverket.se

 

Facebook